you're offline
Wróć

Nowe domki dla ptaków, owadów i jeży

22/03
add this event to your calendar

choose your application

krasne-bioroznorodnosc-22032022-390.jpg
Okolice naszej galerii handlowej zamieszkują różne gatunki zwierząt, a ich obecność zapewnia równowagę środowiska. Zależy nam, aby je chronić.

Dlatego na terenach zielonych przylegających do naszego budynku wymieniliśmy na nowe i zainstalowaliśmy dodatkowe budki lęgowe dla ptaków, schronienia dla jeży oraz miejsca odpoczynku dla owadów zapylających.

Te niewielkie, przyjazne zwierzętom konstrukcje można znaleźć na drzewach i wśród traw w bliskim sąsiedztwie naszego centrum handlowego!

Zachęcamy do uważnego obserwowania okolicy podczas następnej wizyty u nas!

 


  add this event to your calendar

choose your application