you're offline
Wróć

Dbamy o środowisko!

15/02
add this event to your calendar

choose your application

krasne-dbamy_o_srodowisko-15022022-390.jpg
TROSZCZYMY SIĘ O ŚRODOWISKO I LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Nasze centrum handlowe działa na Podkarpaciu, które słynie z walorów przyrodniczych. Mieszkańcy i odwiedzający region doceniają bogactwo terenów zielonych, bliskość gór i różnorodne możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Ze względu na nasze sąsiedztwo podejmujemy na co dzień liczne działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu centrum handlowego na środowisko. Obejmują one takie obszary, jak m.in.: zarządzanie odpadami i recykling, optymalizację zużycia energii elektrycznej i wody, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, bioróżnorodność oraz wspieranie zielonego transportu.

ODPADY I RECYKLING

Na terenie centrum handlowego wydzieliliśmy specjalne pomieszczenia, gdzie segregujemy odpady i oddzielnie składujemy surowce wtórne – papier i folię. Przekazujemy je potem do utylizacji wyspecjalizowanej firmie recyklingowej. Dążymy do tego, by zredukować odpady komunalne do minimum.

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Zainstalowaliśmy system do zarządzania energią elektryczną oraz klimatyzacją, regularnie monitorujemy również zużycie wody. Stosujemy energooszczędne oświetlenie i dostosowujemy natężenie światła do panujących warunków atmosferycznych.

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Z naszym centrum handlowym sąsiadują rozległe tereny zielone. Dlatego podejmujemy działania na rzecz zachowania równowagi biologicznej i ograniczenia wpływu obiektu na otaczający ekosystem. Zamontowaliśmy budki lęgowe, schronienia dla jeży, a także miejsca odpoczynku dla owadów zapylających.

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA

Stosujemy się do przepisów oraz norm w zakresie ochrony środowiska.

Z MYŚLĄ O ROWERZYSTACH

Dla rowerzystów odwiedzających nasze centrum handlowe przygotowaliśmy częściowo zadaszone stojaki na rowery. Przy jednym z nich zainstalowaliśmy ogólnodostępną samoobsługową stację naprawy rowerów.

POJAZDY ELEKTRYCZNE

Na terenie parkingu znajdują się dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Urządzenia są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i umożliwia jednoczesne ładowanie pojazdów prądem zmiennym (AC) o mocy do 22 kW.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Włączamy się w różnorodne inicjatywy promujące zasady zrównoważonego rozwoju i prowadzimy liczne działania edukacyjne w tym zakresie. Wiele ciekawych i przydatnych treści można znaleźć na naszym profilu na Facebooku oraz na blogu Oshopping. add this event to your calendar

choose your application